B&B Grill (NIE)elektryczny

B&B to prosta forma grilla inspirowana tosterem elektrycznym oraz patelnią grillową. Produkt jest przeznaczony jedynie na kuchenki elektryczne oraz płyty indukcyjne. Wykonany z aluminium i tworzywa termoutwardzalnego. Części aluminiowe wykonane przy użyciu cięcia CNC, a części termoutwardzalne kształtowane przy użyciu technologi wtrysku.

 

Rączki boczne służą do podnoszenia i zmiany położenia produktu z funkcji gotowania do funkcji spoczynku. Dzięki osiom oraz blokadzie na kulkę rączki mają zapewniony odpowiedni kąt i położenie

2015r